ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

ՍԱՍՆԱ  ԾՌԵՐ
Ա
Ագրատագահ-Նախաճաշի ժամանակ:
Ագուբե-Խուրջին,պայուսակ:
Ադաթ-Սովորություն:
Ազապ-Չամուսնացած տղա:
Ազիզ օր-Նվիրական, սրբազան օր:
Ազնանցորդի-Դյուցազն,քաջորդի:
Ազնավուր-Ազնահուր
-1Ազնվազարմ:-2Դյուցազն, կտրիճ:
Ազրայիլ-Հսկա,աժդահա:
Աժդահար-Աժդահա, վիթխարի:
Ալան-Թալան-Կողոպուտ:
Ակ,Ակունք-Ակն,ակներ, թանկարժեք, քարեր:
Ակահ գնալ-ՈՒշագնաց լինել, ուշքը կորցնել:
Ակահ չունենալ-ՈՒշքը վրան չլինել,տեղյակ չլինել:
Ակահեց,Ակահավ,
Ակհավ-1Կռահեց, իմացավ, գլխի ընկավ:
2Արթնացավ
Ականատ-Պատուհան,պատի պահարան:
Ական ջուր-Աղբյուրի ակի, բխման տեղի ջուր:
Ականջկլա-ՈՒրախ լուր, աչքալույս:
Ակառ-Ատամ:
Ակռեք-Ատամներ:
Ահու-Ահից, վախից, երկյուղից:
Աղա-Տեր, պարոն:
Աղբերուկ-Եղբայր,եղբացրիկ:
Աղեկ-Լավք գեղեցիկ:
Աղեկություն-Լավություն:
Աղեղան լար-Աղեղի լար:
Աղոթրան-Լուսաբաց, այգ:
Աղունիկ-Աղավնի:
Աղուր-Սայլի անիվների թողած ակոսավոր հետք:
Ամագ-Երախտիք,աշխատանք:
Ամանաթ-Գրավ, մեկի մոտ պահ տված որևէ իր:
Ամբար-Հացի շտեմարան, պահեստ:
Ամիրա-Արաբական կուսակալ,կառավարիչ:
Անալի-Առանց աղի, անաղ:
Անակահ-Անզգա:
Անգյալ-Հաշմանդամ:
Անդունդք-Անդուդներ, առասպելական ստորգետնյա խորխորատ:
Անթարոց,Անթրոց-Թոնիր խառնելու մետաղե ձող:
Անհիմա-Անհասկացող,տխմար:
Անհուշ-ՈՒշագնաց:
Անոթությնե-Անոթությունից,սովից,քաղքից:
Անջախ-Հազիվ,մի կերպ:
Անուշթյունով-Անուշությամբ,մեղմությամբ, քաղցրությամբ:
Անունվոր-Անունով:
Անվեր-Վիրի Տեղ-Ոտք չկոխած վայրենի տեղ:
Անօրեն-Անհավատ,ոչ քրիստոնյա:
Աշկել-Աչքել, նայել, դիտել:
Ապով-Համար,հույսով:
Ազամ-Պարսիկ:
Ազմու-Պարսից, Պարսկաստան:
Առաջադեմ- Առաջ ընկծ,առաջ դիմած:
Առ ու Ավար -Ավար ու գերևարություն:
Առոք-փառոք — Մեծ հարգանքով ու փառքով:
Ասլան-Առյուծ:
Աստեվոր-Այս աշխարհից,ապրող,կեցող:
Ասքար- Զինվոր,զորք:
Ասքար անել-Զորք հավաքել, զորք ժողովել:
Ավա-Ահավասիկ,ահա:
Ավատաս-Հավատաս,հավատացիր:
Ավեր Մարդ-Ավերող մարդ, վատ մարդ:
Ավրել-Ավերել:
Ավուր-Օրվա:
Տասնուչորս ավուր լուսին-Լիալուսին:
Արխային-Ապահով:
Արմաղան-1ընծա, նվեր:2Չքնաղ,հազվագյուտ,սիրուն:
Արունք-Արյուն,արյունահեղություն,փորձանք:
Արքայույուն-Դրախտ:
Ափո-Պապ,Պապիկ:
Աքուց-Աքացի, քացի:

Հեղինակ՝ Սուրեն Պողոսյան

Advertisements

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s