Առ-ով միասին  գրվող ձևեր

Առադիություն                        առարկա                              առինքնել
առաճել                                      առարկել                              առլիցուն
առանձին                                   առարկություն                   առկա
առանձնածուց                         առափնյա                           առկախ
առանձնահատուկ                  առգրավել                           առկայծել
առանձնամաս                         առգրավում                         առկրել
առանձնաշենք                        առդիր                                   առկցել
առանձնաշնորհ                     առդրություն                       առհասարակ
առանձնապես                         առեղծված                           առհավատչյա
առանձնասենյակ                   առերես                                 առհավետ
առանձնավայր                        առերեսում                           առհավետ
առանձնատուն                        առերևույթ                            առճակատել
առանձնարան                         առեջ,առէջք                        առմիշտ
առանցք                                     առըմբոնում                         առմուտք
առանցքակալ                          առնդմիշտ                            առօրեական
առանցքավոր                           առժամ                                   առողջ
առապար                                   առժամանակ                       առօրեական

Առանձին գրող
առ այսօր
առ այն
առ այս
առ հարյուր
առ հազար
առավել

Ըստ
Առանձին գրոց ձևեր

ըստ ամենայնի                  ըստ էության                    ըստ մեծի մասին
ըստ այդմ                             ըստ իս                                ըստ որում
ըստ այնմ                             ըստ  կարգի                       ըստ պատշաճի
ըստ արժանվույն              ըստ  կարելավոյն            ըստ օրենի
ըստ երևույթին

Ի
Առանձին գրվող ձևեր

Ի բաց առյալ                          Ի ծնե                           Ի պաշտովե
ի բնե                                          ի կատար ածել        ի պատիվ
ի դեպ                                        ի հայտ գալ               ի սեր
ի դերև                                       ի  հեճյուկս                ի սրտե
ի զարմանս                              ի մի                             ի վեր
ի զեն                                          ի մի բերել                  ի վերջո
ի թիվս                                       ի ներքո                       ի տես
ի լրումն                                     ի նշան                       ի ցույց
ի լուր                                          ի նշանաորումն

Advertisements

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s