Ice cream robot in China

This news is about a robot. It works in a shopping centre in China. It can make six types of ice cream. A lot of people come to see this robot. They like it.

The robot costs 160,000 pounds. The robot is very good at serving ice cream. It does not make mistakes. A computer controls it.

Այս լուրը մի ռոբոտի մասին է. Այն աշխատում է չինաստանում առեւտրի կենտրոնում. Այն կարող է արտադրել վեց տեսակի պաղպաղակ. Շատ մարդիկ գալիս են տեսնել այդ ռոբոտին . Նրանք սիրում են այդ ռոբոտին .
Ռոբոտը արժե 160,000 ֆունտ. Ռոբոտը շատ լավ է ծառայում. Այն սխալներ չի անում. Համակարգիչը վերահսկում է այն.

Advertisements

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s