Վարժ, 6 էջ 94

1Կայունություն, հասունություն ,լիություն
2 Սրիչ, ուսուցիչ,մարզիչ,գրիչ
3Բամբուկ, ճնճղուկ,Իշուկ
4զայրացկոտ, մտածկոտ,թխպոտ
5Շողիկ,երթիկ
6Ցեղային, թաղային, առաջնային
7Մասնակի
Read More

Առաջադրանք

Աչքը բռնել-Հսկել , Հետամուտ լինել
գլխին դնել-երես տալ, լկտիացնել
ծանր խոսք-նախատինք, վիրաորանք
գլխի ճարը տեսնել-անելանելի վիճակից դուրս գալու միջոց գտնել
ինչպես ձուկը ջրում-իրեն  ազատ անկաշկանդ զգալ որևէ վայրում
անարգանքի սյունին  գամբել-Հրապարակավ խայտառակ անել
անոսկոր լեզու-շատախոս, բամբասող
կրակե շապիկ-չարչարել
պատռած բերան-անզուսպ
գլխին գալ- ինչ որ բան պատահել(փորձանք)
լեզու գտնել-իրար հասկանալ

Երգ երգոց-Կատարյալ ստեղծագործություն
Բաբելոնյան աշտարակաշինություն-լեզուների խառնակություն
ձայն բարբառո հանապատի-արձագանք,
նոյի ագռավ-
Նոյան տապան-