1. Բաղդատել թվերը, եթե

ա) f(x)=x24

f(3) < f(5)      f(-11)  <  f(12)

բ) f(x)=x31

f(-2)  >  f(-7)       f(10) < f(12)

2.Լուծել հավասարումը

ա )x5=35   Պատ՝ x=3           բ)  x8=x   Պատ՝     -1,0,1

3. Բաղդատել թվերը   f(x)=x1/7

f(15) > f(14)

4. Լուծել հավասարումը

ա) 5x=0,2    Պատ՝  x=-1

=0,2                 0,2=2/10=1/5=

 

X=-1

բ) ( 1/3)x= ∛ 3   Պատ՝   x = -1/3

( =                    =

=

X=-1/3

գ) 4x+2=2*8x-1      Պատ՝  x=4

=

=

X+2=2x-2

-x=-4

X=4

դ) 54x+1=(0,2)x-6  Պատ՝  x=1

4x+1=6-x

5x=5

X=1

ե) (1/3)2x+1+5*(1/3)2x-1=138   Պատ՝  x=-1

×1/3+5×3=138

(1/3+5×3)=138

1/3+5×3= = ×46/3=138

=9

=

-2x=2

-xa1

X=-1

 

զ) (0,125)3-x=2 √2  Պատ՝  x=3.5

է) (√0,5)2-x=32

 

 

5. Լուծել անհավասարումը

 

ա) (1/3)x ≤27    Պատ՝  x € [-3,∞)

 

բ) 3x+1 * 5x-2<27    Պատ՝  x<2

գ) 9*32x– 82*3x+9 ≥0

 

դ) 7*3x+1+3*7x+1 ≥58*21x/2

 

 

Առաջադրանք

Առաջադրանք 1

1.Գտեք ամենամեծ երկնիշ և ամենափոքր եռանիշ թվերը (0.5 միավոր)

99 , 100

ա)Գտեք նրանց հակադիրների գումարը (0.5 միավոր)

99+(100)=-199

բ)Գրեք այդ երկու թվերի միջև ընկած որևէ a թիվ (0.5 միավոր)

99,5

գ)Հաշվեք |a|-ն (0.5 միավոր)

=99.5

 

2.Գտեք 151/27-ից փոքր ամենամեծ ամբողջ թիվը (0,5 միավոր)

151/27=5.5

3.Գտեք 22 թվի երկնիշ բազմապատիկները (0,5 միավոր)

 1. 44. 66. 88

4.Գտեք նվազելին,եթե նվազելիի,հանելիի և տարբերության գումարը հավասար է 48-ի (1 միավոր)

16+8+24=48

 1. 1,35 և 1,4 թվերի միջև գտեք 18 հայտարարով կոտորակ (1,5 միավոր)

25/18

 1. 10/3; π;   թվերը դասավորեք նվազման կարգով (1 միավոր)

7.Գտնել արտահայտության արժեք

ա)   (0,5 միավոր)

բ)  (1 միավոր)

գ) (1 միավոր)

դ)  (1 միավոր)

 

Աստիճանային ֆունկցիա

Աստիճանային ֆունկցիա կոչվում է

F(x)=x2

Բնական ցուցիչով աստիճանային ֆունկցիա

Ֆունկցիայի որոշման տիրույթն Թվային առանցքն է  D(f)=(-

Ֆունկցիան կենտ է f(-x)=(-x)2=-xn=-f(x)

Ֆունկցիան ունի մեկ զրո f(0)=0

 

 1. f(7) f(0,3)>f(0,01)

f(-24)              f(-5,5)<f(-5,4)

f(-52)                  f(-7,3)< f(8)

 

 1. (3,4)5,(3,4)3,(3,4)2 (2/5)7,(2/5)5,(2/5)4

(0,7)9,(0,7)4,0,7                   9/8,(9/8)4,(9/8)7

4.x11>0        X6              X8 30

X9 0           X12            X5 <-32

X8                 x10<-53            X5

Առաջադրանք

 1. f(7) f(0,3)>f(0,01)

f(-24)              f(-5,5)<f(-5,4)

f(-52)                  f(-7,3)< f(8)

 

 1. (3,4)5,(3,4)3,(3,4)2 (2/5)7,(2/5)5,(2/5)4

(0,7)9,(0,7)4,0,7                   9/8,(9/8)4,(9/8)7

4.x11>0        X6              X8 30

X9 0           X12            X5 <-32

X8                 x10<-53            X5

F(x)=x1/n ֆունկցիայի և նրա հատկությունները

Xm/n=m

 1. Ֆունկցիայի որոշման տիրույթը ոչ բացասական կիսառանցք է  D(f)=(0;
 2. Ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը ոչ բացասական կիսաառանցքն է D(f)=(0;
 3. ֆունկցիան ունի մեկ զրո f(0)=0 և դրական է, երբ x
 4. ֆոնկցիան աճող է իր որոշման տիրույթում
 5. ֆոնկցիայի փոքրագույն արժեքը 0 է, որը ֆունկցիան  ընդունում է x=0 կետում։ Ֆունկցիան մեծագույն արժեք չունի․

F=(x)=x1/n Ֆունկցիան (0,n ֆունկցիայի հակադարձն է