Կրկնակի անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը

1.cos2a=cos2a=sin2a
2.cos2a=1-2sin2a cos2a=2cos2a-1
3.sin2a=2sinacosa
4.tg2a=2tga/1-tg2a ctg2a=ctg2a-1/2ctga

Բանաձևեր

Երկու անկյունների գումարի և տարբերության եռանկյունաչափական ֆունկցիաների բանաձևերը

cos(a-b)=cosacosb+sinasinb
cos(a+b)=coscosb-sinasinb
sin(a+b)=sinacosb+cosasinb
sin(a-b)=sinacosb-cosasinb
tg(a+b)=tga+tgb/1-tgatgb
tg(a-b)=tga-tgb/1+tgatgb
ctg(a+b)=ctgactgb-1/ctga+ctgb
ctg(a-b)=ctgactgb+1/ctgb-ctga
_____________________________

sina=3/5 tga=3/5 : — 4/5
cosa=-4/5

cosb=24/25 tgb=24/25 : +7/25
sinb=+7/25

Հիմնական եռանկյունաչափական նույնություններ
Ա)tga=sina/cosa, բ) ctga=cosa/sina, գ)tga. Ctga=1

Sin2a+cos2a=1

1+tg2a=1/cos2a

1+ctg2a=1/sin2a